Werken bij

Opleiding

Triage is topsport. Om goede prestaties te kunnen leveren is het van (levens-)belang dat onze professionals goed opgeleid zijn en voortdurend scherp blijven in hun werk.

Als je bij Huisartsenposten West-Brabant in dienst komt als triagist, wordt er gestart met een stevig opleidingstraject. Dit traject bestaat uit een aantal medisch inhoudelijke trainingen, communicatietrainingen, training-on-the-job, coachingsgesprekken (inclusief beluisteren van gesprekken) en e-learnings.

Na het behalen van de landelijke kennistoets en een voldoende beoordeling van gesprekken en je competenties, word je voorgedragen voor het landelijke diploma van Triagist.
Uiterlijk 2 jaar na je indiensttreding moet je dit diploma behaald hebben.

Bij beroerte of levensgevaar 112 Moet ik naar de dokter Thuisarts Herken een hartaanval