Meest gestelde vragen

Klik de vragen aan voor het antwoord

U belt de huisartsenpost als u met spoed huisartsenhulp nodig heeft buiten de gewone praktijkuren van de eigen huisarts. U kunt bellen met de volgende huisartsenposten:

  • Regio Bergen op Zoom 0164 – 27 38 55 
  • Regio Breda 076 – 52 58 500 
  • Regio Etten-Leur 076 – 50 40 444 
  • Regio Roosendaal 0165 – 530200 

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet u eerst bellen. Samen met u wordt gekeken welke hulp u nodig heeft: een consult, visite of andere hulp. U kunt ons bereiken op: 

  • Regio Bergen op Zoom 0164 – 27 38 55 
  • Regio Breda 076 – 52 58 500 
  • Regio Etten-Leur 076 – 50 40 444 
  • Regio Roosendaal 0165 – 530200 

Spoed staat bij de huisartsenpost voor een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is voor ernstige situaties waarbij een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de huisartsenpost.

Identificatie is wettelijk verplicht. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg. Daarnaast kunnen door identificatie de juiste gegevens voor de declaratie worden geregistreerd. Breng daarom altijd uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN en uw verzekeringspas mee naar de huisartsenpost.

Als u doof of slechthorend bent, kunt u de huisartsenpost bellen via KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waarmee doven, slechthorenden of mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar kunnen bellen. 

Als u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden om de visite-rijdende huisarts te sturen. U moet zelf voor vervoer te zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen. 

Waarschijnlijk hebben wij niet uw correcte verzekeringsgegevens. Neem contact op met onze financiële administratie om uw gegevens te controleren (contactgegevens vindt u op de factuur).

Er worden kosten gemaakt om spoedvragen te behandelen. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend staat er een team van doktersassistenten, verpleegkundigen en huisartsen klaar. Soms hoeft u niet naar de post te komen en volstaat een telefonisch advies. Dan worden de kosten van dat advies in rekening gebracht.

De huisartsenpost kan niets veranderen aan de hoogte van uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de tarieven voor zorg vanuit de huisartsenpost vast.

Normaal gesproken vraagt u een herhaalrecept aan uw eigen huisarts. Alleen in geval van uiterste nood kan een huisarts op de huisartsenpost een herhaalrecept voorschrijven. Deze schrijft dan zoveel medicijnen voor als u nodig heeft tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Als bij een telefonisch advies, consult of visite medicijnen worden voorgeschreven dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek. De dienstapotheek is in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal gevestigd naast de Huisartsenpost. In Etten-Leur is de dienstapotheek bij de huisartsenpost open tot 23.00 uur. Daarna kunt u medicatie ophalen bij de dienstapotheek in Breda.  

Vanaf 1 januari 2013 heeft een waarnemend huisarts op de huisartsenpost alleen inzage in uw medisch dossier als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Zonder toestemming kan een waarnemend huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens niet zien. Voor meer informatie over uw dossier, kijkt u op ‘volg je zorg’.

Veilig toegang tot uw medische gegevens tijdens coronacrisis. 
Door de coronacrisis is het drukker bij de huisartsenpost dan normaal. Wij kunnen u sneller en beter helpen als wij kunnen kijken naar de medische gegevens die de huisarts van u bijhoudt. 8 miljoen Nederlanders hebben hun huisarts al toestemming gegeven om hun gegevens te delen met de huisartsenpost. Heeft u nog geen keuze gemaakt? Door een tijdelijke maatregel van de overheid kan de huisartsenpost uw gegevens bekijken.

Onze medewerkers vragen u wel eerst om mondelinge toestemming voor zij uw medische gegevens bekijken.
Bent u niet aanspreekbaar? Dan mag de huisartsenpost uw medische gegevens bekijken zonder uw toestemming. Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft?
Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Meer informatie
U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.
Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

Ja, uw huisarts wordt de volgende werkdag op de hoogte gebracht van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost.

Ja. Alle gesprekken van mensen die bellen met de huisartsen worden automatisch opgenomen en bewaard in een beveiligde omgeving. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de triagist (deskundige doktersassistente) de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de triagist of de huisarts wordt verbroken. De gespreksopnames worden gebruikt voor opleidings- en kwaliteitsdoeleinden. Aan het opnemen zijn zowel wettelijk als intern strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnen de huisartsenpost gelden strenge regels voor het opnieuw beluisteren van gesprekken. 

Het opgenomen gesprek is geen onderdeel van uw medisch dossier. 

Bij beroerte of levensgevaar 112 Moet ik naar de dokter Thuisarts Herken een hartaanval