Organisatie en Bestuur

Stichting Huisartsenposten West-Brabant is er voor spoedeisende hulpvragen in avond-, nacht en weekenduren die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Stichting Huisartsenposten West-Brabant is als zorginstelling gehouden aan wetgeving omtrent onder andere kwaliteit van zorg, bescherming persoonsgegevens en ook aan regelgeving rondom governance. De organisatie kent diverse bestuursorganen met een toezichthoudende of adviserende rol ten aanzien van onze dienstverlening, patiëntenzorg en zorg voor onze medewerkers.

Bestuurder

HAPWB wordt geleid door directeur/bestuurder Jan W.A. Verbaal.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de besturing van de organisatie en is de werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht vergadert 6 maal per jaar over de ontwikkelingen binnen de organisatie en hoe hiermee om wordt gegaan.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:


 • Sjoerd de Blok (voorzitter)
 • Ronald Morshuis 

 • Lex Maas

 • Titia Hollman
Klankbordgroep patiëntenparticipatie

In het kader van medezeggenschap van patiënten heeft HAPWB een klankbordgroep Patiëntenparticipatie ingesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit mensen uit de regio West-Brabant. Zij houden contact met het management van de huisartsenposten en vergaderen 4 maal per jaar met de bestuurder. De klankbordgroep wordt ondersteund vanuit Zorgbelang Brabant. De klankbordgroep volgt de ontwikkelingen binnen de organisatie en let daarbij vooral op het patiëntenperspectief. De klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven over plannen binnen HAPWB.

De Klankbordgroep patiëntenparticipatie bestaat uit:

 • Miriam Broos
 • Claartje van Tilborg
 • Ton Kilsdonk
 • Hugo Renne
 • Leo van Oudheusden
 • Hanneke Griffioen (ondersteuning, Zorgbelang Brabant)
 
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van de Huisartsenposten West-Brabant, rekening houdend met die van de organisatie als geheel. De Ondernemingsraad heeft advies- en instemmingsrecht op thema’s die zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraaden. De ondernemingsraad voert 6 maal per jaar overleg met de bestuurder.

De ondernemingsraad bestaat uit:

 

 • Jeannette Kruijt - vicevoorzitter
 • Bram de Ruiter- ambtelijk secretaris

 

 

Bij beroerte of levensgevaar 112 Moet ik naar de dokter Thuisarts Herken een hartaanval