Patiëntenraad

Als patiëntenraad zijn wij het wettelijk geregeld medezeggenschapsorgaan van patiënten. Wij behartigen de belangen van patiënten die naar de vier huisartsenposten in West-Brabant komen. Wij maken gebruik van het advies- en instemmingsrecht zoals is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Wij geven gevraagd en ongevraagd advies op de dienstverlening van huisartsenposten West-Brabant vanuit het perspectief van de patiënt. 
U kunt denken aan onderwerpen als bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en effectiviteit van de zorg, bejegening. Dit doen wij op basis van onze kennis en ervaringen, 
rapportages, relevante artikelen/literatuur en het volgen van de actualiteiten.

Lees hier de missie en visie van de Patiëntenraad. 

De Patiëntenraad zoekt nieuwe leden, bij voorkeur uit Moerdijk of Tholen:

Profiel en Functiebeschrijving

Wij stellen ons voor: 

         

Nellie de Wijs
Voorzitter
 

Wouw

 

Miriam Broos

 

Kruisland

     
               

Hugo Renne

 

Dorst

 

Leo van Oudheusden

 

Etten-Leur

 

Claartje van Tilborg

 

Bergen op Zoom

               

 

 

Wij worden ondersteund door Hanneke Griffioen van Zorgbelang Brabant|Zeeland. 
Zij vervult de rol van ambtelijk secretaris

Tevens halen wij informatie op bij mensen die gebruik gemaakt hebben van de huisartsenposten (via persoonlijke gesprekken of vragenlijsten). Op deze manier probeert de patiëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en hebben patiënten – via de patiëntenraad – invloed op het beleid. 

Vragen en/of opmerkingen kunt u per e-mail aan ons sturen.

Wilt u lid worden van de Patiëntenraad? Stuur ons een e-mail.

Let op, wij behandelen geen individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Huisartsenposten West-Brabant, bereikbaar via klachtenteam@hapwestbrabant.nl